Plavební trasy


Naše největší české řeky - Labe (od Střekovského zdymadla), Vltava a její částečně splavné přítoky tvoří více než 370 km vodních cest, které jsou Vám teoreticky k dispozici.


Výhodné umístění domovského kotviště našich lodí na Vltavě v Nelahozevsi, cca. 19 říčních kilometrů od soutoku Vltavy a Labe v Mělníku, Vám dává volbu trasy ze třech plavebních směrů - po proudu Labe, proti proudu Labe nebo Vltavy.


Pro Vaši určitou představu - kam plout, za jak dlouho se dá kam doplout, kde zakotvit na noc, co navštívit „na pevnině,“ jsme si dovolili vytvořit několik návrhů plavebních tras podle délky pronájmu lodě.Věříme, že budou pro Vás přínosnou inspirací.


Jako další pomůcka pro Vaše „domácí” plánování může posloužit i tato on-line plavební mapa.
Jednodenní plavby


a) Jednodenní plavba po Vltavě, Vraňansko - Hořínském pl. kanálu a Labi do Mělníka a zpět


Odplutí v ranních hodinách (do 8. hod.) - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále krátce po proudu Labe do Mělníka, • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd)


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studnaregionální muzeum Mělník, kostnice a věž chrámu sv. Petr a Pavla


odplutí v odpoledních hodinách (do 14.00 hod) - krátká plavba proti proudu Labe, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a poté poroti proudu Vltavy do Nelahozevse (Marina Vltava), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, 17,30 hod. ukončení plavbyb) Jednodenní plavba po Vltavě do Roztok a zpět


Odplutí v ranních hodinách (do 8. hod.) - plavba proti proudu Vltavy do Roztok, 17 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodiny plavby, připlutí v dopoledních hodinách, prohlídka zámku (oběd)


K návštěvě láká:  zámek Roztoky, středočeské muzeum v Roztokách


odplutí v odpoledních hodinách (do 15.00 hod) - plavba proti proudu Labe do přístavu Mělník, • 17 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 2,5 hodiny plavby, 17,30 hod. ukončení plavby
Víkendové plavby


a) Víkendová plavba po Vltavě a Labi do Roudnice nad Labem


ČTVRTEK: převzetí lodě v podvečerních hodinách, zaškolení, cvičná plavba, „zabydlení” se na lodi.


PÁTEK: odplutí v ranních hodinách - krátká plavba po proudu Vltavy, následně po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a dále krátce po proudu Labe do Mělníka, • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3 hodiny plavby, připlutí v poledních hodinách, krátkodobé kotvení (oběd), prohlídka města


K návštěvě láká: zámek Mělník, mělnické podzemí a středověká studnaregionální muzeum Mělník, kostnice a věž chrámu sv. Petr a Pavla


odplutí v odpoledních hodinách - po proudu Labe do Roudnice nad Labem, • 27 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4 hodiny plavby, připlutí v podvečerních hodinách, návštěva města (večeře), kotvení přes noc.


SOBOTA: dopoledne - prohlídka města, oběd


K návštěvě láká: město Roudnice n. Labem, zámek Roudnice n. Labem (hrad), Podřipské muzeum, věž Hláska, Kratochvílova rozhledna


odplutí v odpoledních hodinách proti proudu Labe do Mělníka, • 27 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 4,5 hodiny plavby, připlutí v brzkých večerních hodinách, návštěva města (večere), kotvení přes noc.


NEDĚLE: odplutí ráno v 7,00 (nutné) - krátká plavba proti proudu Labe, dále po Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu a poté proti proudu Vltavy do Nelahozevse (Marina Vltava), • 19 km • proplutí 2. plavebními komorami • cca. 3,5 hodiny plavby, 11:00 hodin - odevzdání lodě.